Stránky věnované pevnosti Olomouc

Slovníček

Pojem Vysvětlení
Bastion část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla
Reduit malý pevnostní, většinou patrový hrádek uvnitř vnější hradby určený pro krajní obranu, vybaven děly, střelivem a zásobami potravin

Fort

fort neboli pevnůstka či tvrz je samostatně stojící předsunutý dělostřelecký objekt, pětiúhelníkového, šestiúhelníkového či osmiúhelníkového půdorysu, chráněný příkopy a zemními valy
Parkán zesilující prvek gotických opevnění, jedná se o prostor mezi vyšší hlavní a nižší parkánovou hradbou, většinou upravený navážkou zeminy
Bašta část opevnění vybíhající z linie obranné hradby, určená k bočnímu odstřelování útočníků
Fortna brána pro pěší v klášterech, v opevnění
Kurtina hradba spojující bastiony
Polygonální mnohoúhelníkový
Detašovaný oddělený, samostatný, izolovaný

Vyhledávání

Původní web

Hrdá pevnost hrdé panovnice

Překladač

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode