Pevnostní město Olomouc

Fortový věnec

Fortový „věnec“ je unikátním projektem podplukovníka Wurmba z roku 1850 představujícím modernizaci Olomoucké pevnosti - přeměna bastionové pevnosti na pevnost fortovou (táborovou). Počítal s vybudováním 25 detašovaných polygonálních fortů (pevnůstek) vytvářejících uzavřený prstenec kolem vlastní pevnosti tzv. noyau, přičemž ne všechny pevnůstky byly postaveny buď z důvodů finančních, časové tísni nebo jejich úlohu převzaly jiné forty věnce. K pevnůstkám, jenž z některé z výše uvedených příčin nebyly realizovány patří forty IVa, XII, XIV, XVI, XXI. Označení fortů XII a XIV byla v pozdějších letech (po roce 1870) přiřazena k plánované samostatně stojící skupině fortů na Babě. Zbývajících 20 pevnůstek dělíme podle způsobu jejich provedení na forty permanentního typu, polopermanentního a provizorního. Permanentního typu byly forty I, II, IV, V, Va, VII, XI, XIII, XV, XVII, XX, XXII. Polopermanentního provedení byl od roku 1868 - 1870 fort XVIII. K provizorním patřily pevnůstky III, IIIa, VI, VIII, IX, X, XVIII (od 1866 - 1868), XIX. Do tohoto projektu ovšem nebyly zahrnuty starší forty na Šibeničním a Tabulovém vrchu (fort Galgenberg a fort Tafelberg), jejichž výstavba proběhla mezi lety 1838 - 1846. Fort Tafelberg byl již během své aktivní služby využíván jako vězení. Plánovaný byl také fort Pavlovice (fort Paulowitz), který měl stát přibližně v místě dnešní pily v městské části Pavlovičky. Po roce 1870 se měl věnec rozšířit o dalších 9 pevnostních objektů uspořádaných do skupin tzv. festů [Fest Baba (2 forty + tzv. zemní šance) ], [Fest Chlum (3 forty) ], [Fest Heiligenberg (4 forty + 2 dělostřelecké baterie) ]. Z těchto objektů se realizace dočkal pouze Fort č. 2 Radíkov. Přehled vybudovaných fortů věnce uvádí následující tabulka.
Číslo Umístění Současný stav Poznámka
I v místě silničního nadjezdu nad železnicí v Černovíře nerovnosti v terénu železniční fort postavený v letech 1861 - 1866
II u výpadovky č. 46 z Chválkovic objekt je ve vynikajícím stavu postaven v letech 1854 - 1857, v roce 1866 doplněn v týlu zemními valy
III v poli, zhruba 1km jihovýchodně od fortu č. II žádné pozůstatky postaven v roce 1850
IIIa

cca 200m jižně od fortu č. III

žádné pozůstatky výstavba probíhala souběžně s fortem č. III
IV v poli mezi Bystrovany a Bělidli objekt je v dobrém stavu osmiúhelník s vyseknutou šíjovou částí, ve které se nacházel vjezd
V v zahrádkářské kolonii, vedle silnice E 442 dochované zemní valy po zrušení pevnosti byl odprodán, a veškeré zdivo bylo rozebráno
Va

v lesíku, asi 1200m jihozápadně od fortu č. V

nerovnosti v terénu přestavěn do permanentní podoby v letech 1857 - 1863
VI

cca 800m jihozápadně od fortu č. Va

žádné pozůstatky postaven v roce 1866
VII rybníky Amerika dochovaný zemní val železniční fort postavený souběžně s fortem č. I
VIII

cca 1200m západně od fortu č. VII

nerovnosti v terénu fort z roku 1866
IX

cca 1,2km západně od fortu č. VIII

žádné pozůstatky výstavba proběhla v roce 1850
X cca 200m západně od železniční zastávky "Kožušany" žádné pozůstatky objekt z roku 1866
XI v zahrádkářské kolonii nad Slavonínem objekt je v dobrém stavu

postaven v letech 1851 - 1854, velký fort s reduitem ve tvaru podkovy

XIII zhruba 1km severozápadně od fortu č. XI objekt je ve vynikajícím stavu za 2. světové války byla v objektu umístěna jednotka Hitlerjugend, která při osvobozování kladla odpor
XV u letiště v Neředíně objekt je v dobrém stavu jediná pevnůstka, která v roce 1866 vedla palbu proti postupujícím Prušákům
XVII

u Křelova, asi 2km severozápadně od fortu č. XV

objekt je ve vynikajícím stavu poslední reduitový fort postavený v letech 1851 - 1854, přístupný veřejnosti, v areálu jsou připraveny expozice k olomouckému fortovému opevnění
XVIII

zhruba 1km západně od fortu č. XVII

žádné pozůstatky postaven v roce 1850, po roce 1866 přebudován do polopermanentní podoby
XIX

asi 2km severovýchodně od fortu č. XVIII

žádné pozůstatky postaven v roce 1850
XX zhruba 1,5km jihovýchodně od fortu č. XIX objekt je v dobrém stavu

zřízen v roce 1850, přestavěn do permanentní podoby v rozmezí let 1854 - 1857

XXII

přibližně 3km východně od fortu č. XX

objekt je v dobrém stavu výstavba proběhla současně s fortem č. XX, dílčí úpravy byly provedeny během přípravy pevnosti k obraně v roce 1866

 

Olomoucká fortová pevnost


Zobrazit místo Olomoucká fortová pevnost na větší mapě

Fort č. 2 Radíkov


Zobrazit místo Fort č. 2 Radíkov na větší mapě

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode