Stránky věnované pevnosti Olomouc

Prachárny a studny

Mírové prachárny sloužily především k zásobování jednotlivých fortů střelným prachem (odtud odvozen název prachárna). Mírové se jim říkalo z jednoho prostého důvodu. Střelný prach se v nich totiž měl skladovat pouze v době míru. Pokud by došlo k otevřenému konfliktu, hlavně tedy s nepřátelským Pruskem, tak by ten prach obránci přesunuli do fortů, aby jej měli v případě potřeby neustále k dispozici. U téměř každé prachárny se nalézal strážní domek (strážnice). Jeho úkolem bylo zamezit vykrádání př. vznícení těchto objektů. Dalšími zásobárnami byly vojenské studny. V současnosti můžeme nalézt 3 takové studny. Dvě z nich se nacházejí v Samotiškách a ta zbývající přibližně 4km jihovýchodním směrem od centra města. Z pracháren se do dneška dochovaly, když nebereme v úvahu starší např. barokní prachárnu v areálu Korunní pevnůstky, prachárny č. 8 v Holici, č. 7 umístěná přibližně v půli cesty mezi Olomoucí a Křelovem u silnice č. 635, č. 4 v Neředíně, č. 10 nacházející se v poli u silnice vedoucí z Olomouce (Chválkovic) na Svatý kopeček a č. 1 ležící mezi forty XIII a XV. Přehled vybraných pracháren uvádí následující tabulka.

Číslo Umístění Současný stav Poznámka
1 mezi forty č. XV a XIII  zachovalá původně prachárna z roku 1781, v roce 1850 přestavěna na pevnostní objekt, od přestavby na plnohodnotný fort bylo upuštěno
2 v prostoru před fortem č. XIII v blízkosti Hněvotína neexistuje postavena v roce 1781, roku 1866 vyhozena do povětří
3 prostor před fortem č. XV neexistuje viz prachárna č. 2
4

cca 500m severně od fortu č. XV

zachovalá zřízena v roce 1781, v roce 1866 díky svému výhodnému postavení unikla demolici, po zrušení pevnosti sloužila jako vojenský sklad
5

cca 800m jižně od fortu

č. XI 

neexistuje prachárna z roku 1802, zničena v roce 1866
6 asi 700m jihovýchodně od fortu č. XIII neexistuje původně byla postavena pro zásobování fortu Tafelberg (1843), v roce 1866 vyhozena do povětří, poté obnovena v roce 1880 pro zásobování plánované předsunuté skupiny fortů na "Babě", zbourána v roce 1946
7 přibližně v půli cesty mezi Olomoucí a Křelovem, u silnice č. 635  zachovalá vybudována k uskladnění střelného prachu pro fort Galgenberg roku 1843, strážní domek a prachárna byly využívány do roku 1989 sovětskou armádou, po opuštění přebudovány na Hotel Prachárna
8 v Holici zachovalá postavena se strážním domkem v roce 1855
9 v týlu fortu č. IV neexistuje prachárna z roku 1868
10 v poli, u silnice vedoucí z Chválkovic na Svatý kopeček zachovalá postavena roku 1880 jako skladiště prachu pro předsunuté objekty na Svatém kopečku, v současnosti se přestavuje ke komerčním účelům
11

v poli, cca 1km jihovýchodně od fortu č. Va

neexistuje postavena roku 1855 pro zásobování předsunuté skupiny fortů na kopci Chlum

 


Zobrazit místo Olomoucké prachárny na větší mapě

Vyhledávání

Původní web

Hrdá pevnost hrdé panovnice

Překladač

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode